บทเพลงใหม่ล่าสุด ที่อาจผสมผสานสร้างความผสมกลมกลืน จนมีความไพเราะอย่างมีประสิทธิภาพ

ขีดจำกัดทางด้านฝีไม้ลายมือของนักแต่งเพลง ค่อนข้างเข้ามามีบทบาทสำคัญเสมอ เพราะอย่างน้อย การถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเนื้อเพลงในขั้นตอนแรก ไปสู่การถ่ายทอดอารมณ์ของนักร้องกับศิลปิน ย่อมเป็นเหตุให้บทเพลงใหม่ล่าสุด ตกเป็นบทเพลงฮอตฮิตได้เพียงข้ามคืน   กว่าจะได้มาเป็นบทเพลงฮิตหลากหลายเพลง  บทเพลงกลุ่มนี้ก็มักจะถูกมองว่าเป็นบทเพลงดี ๆ ที่มีคุณภาพ ซึ่งภายในส่วนของคุณค่านั้นนับได้ว่ามีอยู่หลากหลายจุด ที่ผู้ไล่ตามรับฟังเพลงสามารถบ่งบอกออกมาได้ โดยที่คน ๆ หนึ่งจะสามารถชื่นชอบและติดตามรับฟังเพลงได้มากถึงกี่เพลงต่อวัน ภายในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ผลิตเพลงส่วนใหญ่ เล็งเห็นพร้อมทั้งมองเห็นความสลักสำคัญไม่ใช่น้อย เพราะอย่างน้อยบทเพลงเพลงหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสนุกสนานได้นั้น จะต้องเป็นบทเพลงที่ดี  ฟังแล้วรู้สึกอินไปพร้อมกับเนื้อหาของเพลงได้อย่างชัดแจ้ง ตลอดจนกระทั่งสามารถสร้างความสุขให้กับคนฟังได้เป็นอย่างมาก  แต่สำหรับทางด้านผู้ผลิตเสียงดนตรีเอง ก็ยังคงต้องค้นหาว่า สิ่งไหนคือสิ่งที่ทำให้บทเพลงใหม่ล่าสุดได้รับการตอบกลับที่ดี เพราะการฟังผ่านทัศนคติที่แตกต่าง มิได้บ่งบอกว่าอะไรคือความสำคัญที่ทำให้ผู้คนเกิดความชอบเพลงใหม่ล่าสุด   ส่วนความเป็นเนื้อเดียวกันที่สร้างเสียงและทำนองที่มีความไพเราะ ต่อให้ไพเราะสักแค่ไหนแต่ก็ไม่ใช่เพลงที่โดนใจก็มี เพราะเช่นนั้นแล้ว การจับจุดทางด้านจิตวิทยาของผู้ฟัง จึงกลับเป็นเรื่องที่สำคัญและสามารถกำหนดได้อย่างชัดเจน ว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้รับฟังเพลงส่วนใหญ่เกิดความต้องการ จนถึงก่อให้เกิดแรงผลักดัน เป็นเหตุให้บทเพลงใหม่ล่าสุดส่วนใหญ่ กลายเป็นบทเพลงฮิตฮอตในเร็ววัน