ความรักก่อเกิดได้ด้วยความสุจริตใจเป็นข้อแรก

ความรัก เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทุกท่านอาจจะไม่รู้สึกตัว แต่ด้วยความดี หรือความชั่ว ย่อมมีผลให้เกิดการไตร่ตรอง พร้อมกับสามารถแบ่งแยกสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ บางครั้งความรัก คงใช้สติคิด ไตร่ตรอง ถึงขั้นทำเอาบางคนคงจะขาดสติกันไปเลย   เพราะว่าความรักที่มีอยู่ ย่อมส่งผลให้จิตใจเป็นตัวกำหนดให้เกิดความรัก รวมถึงสติของทุกท่านที่ถูกควบคุม ถ้าหากทุกคนขาดสติ ยั้งคิดเมื่อไหร่ ความรักที่มีขึ้นนั้นก็จะทำให้เกิดตัวปัญหาตามมาได้เช่นกัน เหมือนความรักที่ไม่มีข้อจำกัดนั่นเอง เป็นเหตุให้มีทั้งโทษและสิ่งที่มีขึ้นอย่างเลวร้าย เพราะว่าทุกคนขาดสติ จริง ๆ แล้วทุกคนไม่อาจจะให้คำตอบกับตนเองได้อย่างชัดเจน เพราะว่าความรักแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันออกไป แต่ว่าสิ่งเดียวที่ทุกคนสามารถค้นพบได้นั้น คือ ความรักความจริงใจที่มีให้กันและกัน ซึ่งความจริงใจไม่ใช่จะหมายถึงความรักเพียงอย่างเดียว แต่จะทำเอาเกิดความรัก โดยทุกท่านจะเริ่มต้นให้ความบริสุทธิ์ใจต่อกัน นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องคัดเลือกรักคนใดคนหนึ่ง และจะให้ความบริสุทธิ์ใจกับคนนั้นเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่ความจริงใจที่มีขึ้นนี้ ทุกคนอาจเริ่มต้นให้ให้กันได้เสมอ โดยที่ใช้ความบริสุทธิ์ใจเป็นสื่อให้เกิดสัมพันธไมตรีที่ดีงามในระยะเวลาต่อไป   ดังนั้นความรัก ไม่ใช่จะมอบสิ่งนี้เพียงอย่างเดียว Read More …